Edició d’ARN mitjançant el reclutament de ADAR endògen utilitzant ARN llargs per a corregir les substitucions de glicina en COL6-RD

Edició d’ARN mitjançant el reclutament de ADAR endògen utilitzant ARN llargs per a corregir les substitucions de glicina en COL6-RD

Edició d’ARN mitjançant el reclutament de ADAR endògen utilitzant ARN llargs per a corregir les substitucions de glicina en COL6-RD

Descripció del projecte

Les distròfies relacionades amb el col·lagen VI (COL6-RD) són comunament causades per variants patogèniques dominants negatives en els gens COL6A1, COL6A2 i COL6A3, com ara substitucions de glicina dels motius conservats de Gly-X-I. Per a aquestes mutacions, s’han provat estratègies de silenciament específics d’al·lels i s’han mostrat molt prometedores, permetent l’expressió de la meitat del nivell normal de proteïna de col·lagen VI.

Les substitucions de Gly són causades comunament per canvis G> A i poden convertir-se en inosina (que imita la guanosina durant la traducció) mitjançant una estratègia terapèutica d’edició d’ARN. Amb aquest projecte es proposa un enfocament destinat a corregir la còpia mutant utilitzant oligonucleòtids d’ARN llargs capaços de reclutar adenosina desaminasas endògenes en el lloc objectiu, per tal de convertir l’al·lel (A) mutant en tipus salvatge (G) i així poder restaurar completament els nivells normals de col·lagen VI.

Període de suport
Setembre de 2020 – agost de 2022

Inversió
150.000 $ (en dos anys, 75.000 cada any 20-21)

Aportacions Realitzades per Fundació Noelia:
Febrer 2021: 75.000$Justificant transferència

Lloc de desenvolupament de l’activitat
NINDS National Institute of Neurological Disease and Stroke, Bethesda, Maryland EUA

Investigadors implicats (NIH / NINDS):

  • Investigador principal, Bönnemann, Carsten G., MD
  • Brull Cañagueral, Astrid, becari postdoctoral (100%)
  • Bolduc, Veronique, investigador (10%)

Conveni col·laboració Fundació Noelia – NIH
Carta acord Fundació Noelia- NIH