La premsa es fa ressò de la Fundació Noelia

El projecte d’investigació presentant per la Fundació Noelia, guanyador en les convocatòries CESCE

Publicaciones en prensa