Transparència

 

La Fundación Noelia, Niños contra la Distrofia Muscular por Déficit de Colágeno VI, va ser constituïda amb data 13/08/15 mitjançant escriptura pública número 774, constant la seva inscripció en el Registre de Fundacions del Departament per Ordre Ministerial de 21/09/15, sent assignat el número de registre 1766. La inscripció comporta el reconoeixement de l’interés general dels seus fins.

La senyora Noelia Canela Vives ostenta el càrrec de presidenta del patronat de la Fundación Noelia, Niños Contra la Distrofia Muscular por Déficit de Colágeno VI, segons consta, a dia d’ avui, en aquest Registre de Fundacions.