1. Dades del titular de la pàgina
De conformitat amb el que estableix la Llei 34 / 2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa que la Fundación Noelia, Niños Contra la Distrofia Muscular Congénita por Déficit de Colágeno VI és el titular de la pàgina web amb el nom del domini següent: www.fundacionnoelia.org i amb la següent adreça de correu electrònic hola@fundacionnoelia.org.

La seu social de la Fundación Noelia s’ubica al carrer Ripollés nº 38 de la localitat de Camarles, província de Tarragona, CP 43894 , C.I.F: G-55.664.387.

La Fundación Noelia figura inscrita a la Subdirecció General del Protectorat de Fundacions amb el número 1766 en data 21 setembre 2015.

2. Propietat intel·lectual i industrial
El codi font, els dissenys gràfics, imatges, fotografies, sons, animacions, programari, textos, així com la informació i en definitiva els elements continguts a la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial , si bé l’usuari podrà visualitzar i utilitzar-los per a ús personal, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials i en conseqüència no estant permesa la reproducció i / o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, etc., sense el permís previ i per escrit del titular.

3.- Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que determinades àrees de la web sol·liciten a l’usuari una sèrie de dades de caràcter personal que s’incorporen als fitxers creats i mantinguts sota responsabilitat de la Fundación Noelia amb domicili especificat, la finalitat és el desenvolupament de les activitats pròpies de la fundació, realització d’estadístiques, consultes i sol·licitud d’informació, actes i esdeveniments, sent obligatoris els camps marcats amb asterisc en cada formulari per a l’accés a la informació i / o continguts de les respectives àrees que ho sol·liciten. Aquestes dades són facilitades per l’usuari qui respon de la seva veracitat i suposa prestat el consentiment per al tractament de les dades amb les finalitats indicades i pròpies de cada fitxer.

Aquestes dades seran igualment tractades de conformitat amb les prevencions imposades en la Llei Orgànica 15/1999 en favor de l’interessat i llevat de la cessió dels mateixos a les autoritats quan així s’exigeixi en una llei, aquestes dades no seran cedides ni comunicades sense el consentiment previ de l’interessat, el qual podrà accedir a aquest fitxer, amb la finalitat d’obtenir informació, rectificar-la, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament en la direcció de la Fundación Noelia anteriorment indicada o bé mitjançant correu electrònic signat amb certificat digital a fi d’acreditar la seva identitat dirigit a hola@fundacionnoelia.org.

4.- Exempció de responsabilitat
La FUNDACIÓ NOELIA no es fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta, com a conseqüència de decisions adoptades en base a la informació disponible a la web de la seva titularitat, atès que la mateixa, així com els seus continguts poden ser variats, modificats i / o suprimits en qualsevol moment sense necessitat legal de previ avís.

Així mateix, no es fa responsable dels possibles danys que es podrien derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes al titular d’aquesta pàgina web, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

Tenim enllaços i connexions amb altres llocs i pàgines web sense que per això puguem respondre de la qualitat, exactitud i veracitat dels continguts de les mateixes per la qual cosa no es fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta com a conseqüència de decisions adoptades sobre la base de la informació inserida en les esmentades pàgines.

5.- Legislació aplicable i Tribunals competents
La legislació aplicable és l’espanyola i es declara jurisdicció competent per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pogués derivar de la utilització d’aquesta web així com de la contractació que es pogués realitzar a través d’ella als Jutjats i Tribunals de Tortosa.

Fundación Noelia, Niños Contra la Distrofia Muscular Congénita por Déficit de Colágeno VI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.